Wat is de Brede Raad 010?
De Brede Raad 010 is in juli 2015 opgericht om het college
van B&W te adviseren over hun beleid voor de Wmo, de Jeugdwet en de
Participatiewet. Dat doet de Brede Raad door de verhalen van Rotterdammers over
hun ervaringen met die wetten op te halen. Die verhalen zijn de basis voor de
adviezen. De Brede Raad 010 bestaat dan ook uit Rotterdammers met ervaringen met
een van die wetten.
De Brede Raad 010 adviseert niet alleen, maar gaat ook met
de gemeente in gesprek over de ontwikkeling van (nieuw) beleid, de zogenaamde
co-creatie. Zo heeft de raad in werksessies met de gemeente input geleverd voor
het Actieprogramma Risicojongeren, en over beleidsregels voor de
Participatiewet, een vrij ‘technisch’ verhaal. Maar ook over hoe de toegang tot
zorg geregeld zou moeten worden. En onlangs bracht de Brede Raad 010 advies uit
over de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp. Daarin vroeg hij
aandacht voor zaken zoals mantelzorgers, zorg aan gezinnen met complexe GGZ
problematiek en doorlopende zorg van 18- naar 18+.
Om de stem van de senioren in Rotterdam te laten horen is Sonja Krijgsman-Nijdam in de Brede Raad 010.
Sonja is voorzitter van KBO Rotterdam. Zij is te bereiken via  info@kborotterdam.nl
Meer informatie: Brede Raad 010 folder

Nieuwsbrief augustus 2019

Nieuw bestuur Brede Raad 010

Nieuwsbrief Brede Raad 010 februari 2019