Samen werken aan een senior vriendelijke samenleving
De vrijwilligers en het bestuur van KBO Rotterdam zijn vol enthousiasme bezig om de belangen van senioren op meerdere gebieden te behartigen.
Dagelijks ondervinden we daarbij dat we vrouw- en mankracht te kort komen om alles te kunnen doen wat we graag zouden willen doen.
Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers die specifieke taken uitvoeren zijn dan ook meer als welkom.
Voor de volgende rollen zoeken wij ondersteuning:
Secretaris

Ben jij goed in plannen, organiseren en administreren?

Voorzie jij de vereniging van relevante informatie en kom je proactief met ideeën?

Kun jij je voor drie jaar committeren aan het bestuur?

… Maar bovenal vind je het leuk om je in te zetten voor het bestuur van de KBO Rotterdam?

Dan zoeken wij jou als onze nieuwe secretaris!

Lees meer

Bestuursleden

Onze vereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden. De belangrijkste taak van
het bestuur is te zorgen dat de vereniging goed functioneert. Het bestuur vergadert 8
keer per jaar en bestaat momenteel uit 4 leden. Wij hebben dringend versterking
nodig.
Bent u op zoek naar:
– Een nieuwe uitdaging?
– Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?
– En bent u innovatief;
Dan is deze bestuursfunctie wat voor u!

Lees meer

 

Vrijwillige Ouderen Adviseur
Omschrijving
De vrijwillige ouderen adviseur (VOA) is opgeleid om ouderen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en de regie over het eigen leven te behouden.
Dit betekent dat de vrijwillige ouderen adviseur problemen, die samenhangen met het ouder worden, met een senior bespreekt en helpt zoeken naar mogelijkheden om op een zo prettig mogelijke manier verder te leven.
De vrijwillige ouderen adviseur is gesprekspartner bij alle mogelijke zaken die daarvoor moeten worden geregeld.
Hij of zij  zet zaken op een rij, adviseert over mogelijke oplossingen, maar laat de senior vrij om te beslissen en mogelijke stappen zelf uit te voeren.
Werkzaamheden
Na een gedegen opleiding bezoekt u senioren die om ondersteuning gevraagd hebben.
Samen met de hulpvrager verkent u de situatie en zet de mogelijke oplossingen op een rij.
U helpt de hulpvrager de gekozen oplossingen uit te voeren.
De vrijwillige ouderen adviseur heeft goede betrekkingen met de verschillende instanties in de zorg voor ouderen.
Over jou
De vrijwillige ouderen adviseur die wij zoeken:
 • kan goed luisteren
 • kan een leef situatie overzien en zaken op een rij zetten
 • kan samen met de hulpvrager en zorginstanties praktische oplossingen voorstellen
 • heeft een sociaal hart en doorzettingsvermogen
 • ondersteunt de KBO doelstellingen en draagt deze uit
De vrijwillige ouderen adviseur behartigt de belangen van maximaal 5 senioren in eenzelfde periode.
De vrijwillige ouderen adviseur zal regelmatig overleg hebben met de coördinator ouderen advisering.
Hulp bij belasting invullen
Omschrijving
De hulp bij belasting invullen (HUBA) is opgeleid om de aangifte inkomsten belasting en de aanvragen zorg- en huurtoeslag voor ouderen te verzorgen.
Deze service is voor senioren met een inkomen tot € 35.000 voor alleenstaanden en tot
€ 50.000 voor samenwonenden, zonder vermogen in box 3.
De belastinginvuller komt bij de hulpvrager thuis of houdt een inloopspreekuur.
Werkzaamheden
Na een gedegen opleiding bezoekt u senioren die om ondersteuning gevraagd hebben.
Gebaseerd op de informatie die de hulpvrager u op verzoek verstrekt vult u de aangifte inkomsten belasting en de aanvragen zorg- en huurtoeslag in en levert deze digitaal aan bij de belastingdienst.
Over jou
De hulp bij belasting invullen die wij zoeken:
 • heeft affiniteit met het toepassen van regels en wetten
 • kan goed luisteren en stel de juiste vragen
 • maakt na de training gebruik van het Kennisnetwerk Belastingen en Toeslagen
 • gaat vertrouwelijk om met de informatie van de hulpvrager
 • heeft oog voor de sociale situatie van de hulpvrager
 • Ondersteunt de KBO doelstellingen en draagt deze uit
De Hulp bij belasting invullen is actief in de periode maart tot en met juni.
Doorgaans vult de hulp bij belasting invullen de aangifte in van 20 – 30 senioren per seizoen.
Over de Katholieke Bond van Ouderen Rotterdam
KBO Rotterdam is met 5000 leden de grootste seniorenorganisatie in Rotterdam en is aangesloten bij de landelijke KBO-PCOB in Utrecht, de grootste senioren organisatie in Nederland.
Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
KBO Rotterdam draagt bij aan een krachtige positie van senioren.
Onze belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:
 • ZORG, WONEN en WELZIJN: Wmo, eigen bijdrage, dagbesteding, thuiszorg, zorgverzekering, woonvisie, levensloopbestendige woningen, langer thuis wonen
 • VEILIGHEID: ouderenmishandeling, veiligheid in en om huis, huisbezoekers
 • DIGITALISERING, tabletcoaches, domotica, eHealth,openbaar vervoer & ov-chipkaart
 • KOOPKRACHT: invloed op pensioenen en AOW, stapeling zorg- en woonkosten, armoedebeleid gemeente, hulp bij belastingaangifte
 • ZINGEVING: omgaan met verlies, eenzaamheid, waardig leven en waardig sterven.
KBO Rotterdam vormt in de OSO-Rotterdam samen met de andere senioren organisaties een krachtig platform voor belangenbehartiging van alle senioren in Rotterdam.
De OSO-Rotterdam zorgt dat de politiek, de gemeenteraad, de wethouders en de ambtenaren juist over onze belangen zijn en worden voorgelicht.
Onze HUBA’s (hulp bij belastingaangifte) en onze VOA’s (vrijwillige ouderen adviseur) staan onze leden met raad en daad terzijde bij het invullen van de belastingaangifte en bij hun Wmo problemen.
Wij bieden een scala aan activiteiten zoals, trips, themabijeenkomsten, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten voor onze leden.
Onze leden ontvangen maandelijks het KBO-PCOB magazine en 6 maal per jaar het KBO Rotterdam magazine De Senior.
Op basis van de grote vraag naar onze projecten hebben we ambitieuze plannen om voor nog meer mensen het verschil te kunnen maken.
Om die plannen om te zetten naar realiteit is het belangrijk dat de vrijwilligers die we zoeken bereid zijn samen met het bestuur een bijdrage te leveren aan deze doorontwikkeling.
Wij bieden
 • een enthousiast en betrokken bestuur;
 • een inspirerende en snel groeiende organisatie;
 • een omgeving waar je je passie en kwaliteiten in kunt zetten en die verder kan ontwikkelen;
 • een onkostenvergoeding.
Interesse?
Heb je interesse in een van vacatures?
We ontvangen je motivatie en CV graag via e-mail aan a.krijgsman95@upcmail.nl .
Voor vragen kun je contact opnemen met Sonja Krijgsman, voorzitter van de vereniging KBO Rotterdam, via 06–28252057.