KBO HULP

De Senior adviseur
Een seniorenadviseur is een senior die is opgeleid om andere ouderen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en de regie over het eigen leven te behouden. Dit betekent dat de seniorenadviseur problemen, die samenhangen met het ouder worden, samen met de senior bespreekt en helpt zoeken naar mogelijkheden om op een zo’n prettig mogelijke manier verder te leven. Problemen kunnen lastig zijn of uw hele leven verstoren. Voor beide kunt u een seniorenadviseur inschakelen. Problemen die nu nog alleen maar lastig zijn, kunnen uitgroeien tot ernstige verstoringen van uw leven. Belangrijk is dat u niet hoeft te wachten met het inschakelen van de seniorenadviseur tot de problemen u boven het hoofd gegroeid zijn.
De seniorenadviseur kan uw gesprekspartner zijn bij alle mogelijke zaken die u moet regelen. Hij/zij is niet de regelaar: dat bent u zelf, net zo goed als u zelf uitmaakt wat u wel of niet wilt. De seniorenadviseur zal altijd met u meedenken, dingen met u op een rijtje zetten, maar laat u daarna vrij om te beslissen en de stappen wel of niet uit te voeren.
Waarmee kan die seniorenadviseur nu eigenlijk helpen?

Eigenlijk met van alles, maar dit antwoord is te vaag.
We zullen een aantal aandachtsgebieden op een rijtje zetten, waarover met seniorenadviseurs vaak wordt overlegd:
1. Lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten
De seniorenadviseur is geen medicus, dus met de behandeling van de klachten en kwalen zal de seniorenadviseur zich niet bemoeien.
Wel kan de seniorenadviseur met u kijken hoe u het best met de beperkingen, die uit uw klachten voortkomen, kunt omgaan.
Als u door uw klachten bijvoorbeeld minder mobiel bent geworden, kan de seniorenadviseur met u bekijken op welke manier u uw mobiliteit kan vergroten. Wat hebt u daarvoor nodig, hoe en waar moet dat worden aangevraagd? Wat kunt u zelf organiseren om mobieler te worden.
Vrijwilligers blijven natuurlijk ook een vraagbaak als het over zorg gaat. Kan ik een traplift krijgen? Of huishoudelijke hulp? Komt er een wijkverpleegkundige bij me langs? Bij zo’n onderhoud komt iemand van de gemeente langs om te overleggen wat de familie misschien kan doen en/of professionele hulp nodig is.
Leidraad is de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Bij deze gesprekken (zgn. ‘keukentafelgesprekken’) is het belangrijk dat onze vrijwilligers hier nauw bij betrokken zijn.
Kunt u door uw klachten bepaalde activiteiten of hobby’s niet meer uitoefenen? De seniorenadviseur kan met u meedenken in uw zoektocht naar andere activiteiten of hulpmiddelen om uw hobby toch goed te blijven doen.
2. Materiële, financiële en huisvestingsproblemen
Ook hier geldt weer dat de seniorenadviseur geen wonderen kan verrichten. Als u bijvoorbeeld geen pensioen hebt opgebouwd, kan de seniorenadviseur dat niet voor u veranderen.
De seniorenadviseur kan wel met u bekijken of u alle inkomstenbronnen hebt aangeboord, zoals bepaalde toeslagen (b.v. huurtoeslag), maar ook misschien bijzondere bijstand. Soms zal de seniorenadviseur, als u dat wilt, u wijzen op andere deskundigen die u kunnen helpen uw financiën op orde te krijgen.
Dit geldt ook bij huisvestingsproblemen. Er wonen senioren in huizen die eigenlijk ongeschikt zijn als seniorenwoning. De seniorenadviseur kan met u meekijken wat er eventueel aan de woning aangepast zou moeten worden en u informeren bij welke instanties u kunt aankloppen, of, als u dat zou willen, bekijken of verhuizen naar een “vriendelijk” huis voor u een optie is.
3. Contacten en eenzaamheid
Veel senioren merken dat familie, vrienden en kennissen uit hun leven verdwijnen. Dat kan leiden tot isolement en/of eenzaamheid, wat een ernstige bedreiging voor senioren kan worden.
De seniorenadviseur kan met u bespreken hoe en waar u (nieuwe) contacten zou kunnen leggen en kijken of u bestaande contacten zou kunnen verstevigen.
4. Bezigheden
Als gepensioneerde “moet” u niets meer en mag u van alles. Soms is die vrijheid verlammend of is het heel moeilijk “al die vrije tijd” zinvol te besteden.
Samen met de seniorenadviseur kunt u bespreken hoe en waar u op zoek kunt gaan naar bezigheden die u aanspreken. De seniorenadviseurs kunnen u informeren over zaken die nu al worden georganiseerd, maar als die activiteiten u niet zo aanspreken kunt u zelf zoeken naar datgene wat u wel zou aanspreken. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met uw lichamelijke beperkingen en mobiliteit. De seniorenadviseur kan u helpen een plan van aanpak op te stellen, zodat u gericht kunt werken.
5. Zingeving
Het kan gebeuren dat het ouder worden met zoveel moeilijkheden gepaard gaat, dat senioren zich afvragen wat nou eigenlijk de zin van dit leven (nog) is.
Ook op dit gebied kan de seniorenadviseur uw gesprekspartner zijn. De seniorenadviseur heeft een luisterend oor en herkent dit soort vragen (seniorenadviseurs zijn zelf ook senioren en soms ook ervaringsdeskundigen).
U kunt samen met de seniorenadviseur zoeken naar aanvaarding of verandering, soms ook door (weer met uw instemming) deskundigen in te schakelen.
6. Alle andere problemen die met ouder worden samenhangen
Indien gewenst, kan een seniorenadviseur ook meegaan naar een gesprek met een medewerker van het WMO-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na het gesprek. Mede door de hulp van de seniorenadviseur kunnen senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.
Steeds meer gemeenten zijn geïnteresseerd in het aanbod om vrijwillige seniorenadviseurs in te zetten bij de sociale wijkteams.
In sommige gemeenten is het al praktijk, andere gemeenten oriënteren zich nog.
Kan een seniorenadviseur alles?
Beslist niet.
Een seniorenadviseur is “breed georiënteerd”, maar kent ook zijn/haar grenzen.
Verschillende dingen kunnen zij heel goed:
• Geduldig luisteren. De seniorenadviseur is een vrijwilliger. Er staat achter hem/haar geen (commerciële) organisatie die aandringt op snelle, goedkope oplossingen, of het maken van winst. Bent u er nog niet uit? Als u wilt, maken we een volgende afspraak om verder te praten.
• U centraal stellen. U bent de gesprekspartner van de seniorenadviseur, wat u wilt, wat u belangrijk vindt in het leven, is het enige belang.
De seniorenadviseur is geen uitvoerder van het beleid van de gemeente of de landelijke overheid. In volkomen onafhankelijkheid is de seniorenadviseur met u in gesprek.
• Overzicht krijgen. Als u loopt te tobben, omdat het leven niet meer inhoudt dan wat u graag zou willen, spoken er allerlei gedachten door uw hoofd. Misschien slaapt u er niet van, maalt het maar door in uw hoofd.
De seniorenadviseur kan in alle rust met u alle voors en tegens op een rijtje zetten, zodat het wellicht voor u gemakkelijker wordt om een beslissing te nemen.
In een aantal gevallen zal een seniorenadviseur eerlijk toegeven dat hij/zij iets niet weet. De seniorenadviseur zal tegelijk aanbieden dingen voor u uit te zoeken, of u te wijzen op deskundigen en gespecialiseerde instellingen die u met bepaalde vragen of problemen verder kunnen helpen. De seniorenadviseur zal altijd met u bespreken of u de ‘stap’ naar zo’n instantie zelf kunt maken, of dat hij/zij u daarin verder zal kunnen voorbereiden.
Als u dat niet wilt? De seniorenadviseur zal uw beslissing altijd respecteren. Het is immers de bedoeling dat de seniorenadviseur u helpt het stuur van uw leven zelf in handen te houden; hij/zij zal u dus nooit dwingen een bepaalde richting op te gaan.
Wat heeft een seniorenadviseur wat andere ‘hulpverleners’ niet hebben?

Tijd, aandacht en onafhankelijkheid.
De seniorenadviseurs zijn bij niemand in loondienst, hoeven geen urenadministratie bij te houden, geen ‘baas’ naar de mond te praten.
Zij werken als vrijwilliger voor de seniorenbonden en hebben maar één opdracht:
Behartig de belangen van de senioren.
Als u in contact wilt komen met een seniorenadviseur in Rotterdam, dan kunt u contact opnemen via info@kborotterdam.nl
Hulp bij uw belastingaangifte
Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingpapieren? KBO-leden kunnen tegen een kleine vergoeding hun papieren in laten vullen door een van de vele belastinginvullers van de gezamenlijke ouderenbonden.
De belastinginvuller komt bij u thuis, of u wordt gevraagd om langs te gaan tijdens een inloopspreekuur. De belastinginvullers legitimeren zich met een pasje, zodat u zeker weet dat u de juiste persoon voor u heeft. Uiteraard kunt u er op vertrouwen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de informatie die u verstrekt!
De belastinginvuller die bij u thuis komt een vergoeding van maximaal € 12 vraagt voor de onkosten die hij of zij maakt.
Graag de onkostenvergoeding contant afrekenen met de belastinginvuller. 

  

Voor de belastingservice wordt er een inkomensgrens gehanteerd.
Voor een alleenstaande €35.000,- en voor samenwonenden €50.000,- per jaar.
Geen vermogen in Box 3.
KBO leden kunnen contact opnemen met de Belastingservice KBO en PCOB in Zuid-Holland:
telefoonnummer: 010 521 82 99  op maandag tot en met donderdag van 10:00 – 12:00 uur.
Servicetelefoon
KBO leden kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en digitalisering(tabletcoaches), juridische kwesties en pensioenvragen terecht bij de KBO-PCOB servicetelefoon. U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door een deskundige van KBO-PCOB.
Soms is een doorverwijzing beter of meer passend.
Servicetelefoon:
030-3400655
(bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 10:00 – 13:00 uur)
Juristentelefoon:
030-4300655
(bereikbaar op woensdagmiddag en donderdagmiddag van 13:00 – 15:00 uur)

Pensioentelefoon:
030-400655
(bereikbaar op woensdagmiddag en donderdagmiddag  van 13:00-15:00 uur)

Ledenadministratie
Heeft u vragen over uw lidmaatschap van KBO Rotterdam of wilt u wijzigingen in uw gegeven doorgeven? Dit kan bij onzes  ledenadministratie:
Via e-mail: ledenadministratie@kborotterdam.nl
Of telefonisch: 010 5215540 (mevr. L. Knape) op dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 – 13:00 uur