00KBO Rotterdam is met 5000 leden de grootste seniorenorganisatie in Rotterdam en is aangesloten bij de landelijke KBO-PCOB, de grootste senioren organisatie in Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.   KBO Rotterdam draagt bij aan een krachtige positie van senioren.

Onze belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:
  • ZORG, WONEN en WELZIJN: WMO, eigen bijdrage, dagbesteding, thuiszorg, zorgverzekering, woonvisie, levensloopbestendige woningen, langer thuis wonen
  • VEILIGHEID: ouderenmishandeling, veiligheid in en om huis, huisbezoekers
  • DIGITALISERING, tabletcoaches, domotica, eHealth, openbaar vervoer & ov-chipkaart
  • KOOPKRACHT: invloed op pensioenen en AOW, stapeling zorg- en woonkosten, armoedebeleid gemeente, hulp bij belastingaangifte
  • ZINGEVING: omgaan met verlies, eenzaamheid, waardig leven en waardig sterven.
KBO Rotterdam vormt in de OSO-Rotterdam samen met de andere senioren organisaties een krachtig platform voor belangenbehartiging van alle senioren in Rotterdam.
De OSO-Rotterdam zorgt dat de politiek, de gemeenteraad, de wethouders en de ambtenaren juist over onze belangen zijn en worden voorgelicht.

Onze HUBA’s (hulp bij belastingaangifte) en onze VOA’s (vrijwillige ouderenadviseur) staan onze leden met raad en daad terzijde bij het invullen van de belastingaangifte en bij hun WMO problemen.

Wij bieden een scala aan activiteiten zoals, trips, themabijeenkomsten, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten voor onze leden.
Onze leden ontvangen maandelijks het KBO-PCOB magazine en 6 maal per jaar het KBO Rotterdam magazine de Senior.
Waarom lid worden van KBO Rotterdam
KBO Rotterdam is met 5000 leden de grootste seniorenorganisatie in Rotterdam en is aangesloten bij KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie in Nederland.
KBO-PCOB behartigt de belangen van senioren op landelijke niveau.
KBO Rotterdam vormt samen met de andere seniorenbonden in de OSO-Rotterdam een krachtig platform voor belangenbehartiging van alle senioren in Rotterdam.
Deelname aan de Brede Raad 010 zorgt voor de juiste informatie over de belangen van senioren bij de besluitvorming in de gemeenteraad van Rotterdam.
10 Maal per jaar ontvangt u het KBO-PCOB magazine, boordevol met informatie voor jonge en oudere senioren.
6 Maal per jaar ontvangt u het KBO Rotterdam maandblad De Senior.
KBO-PCOB organiseert tal van activiteiten en cursussen; Speerpunten daarbij zijn: Zorg, wonen en welzijn, veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving.
KBO Rotterdam organiseert meerdere activiteiten en bijeenkomsten in Rotterdam.
Hulp bij het invullen van de belastingaangifte.
Hulp van een seniorenadviseur bij een keukentafelgesprek of advies bij het vinden van de juiste voorzieningen voor hulp en zorgverlening.
Deelname aan de speciale KBO-PCOB zorgverzekering van Zilveren Kruis. In 2017 tot wel € 150 korting.
(Gratis) Juridisch advies via de Servicetelefoon van KBO-PCOB.
Deelname aan het KBO-PCOB panel.
Deelname aan het Energiecollectief voor KBO-PCOB leden
De contributie voor KBO Rotterdam bedraagt slechts € 25,00 per persoon per kalenderjaar.
Kiest u voor automatische overboeking dan is de jaarlijkse contributie € 24,00.
Overtuigd? Neem contact op met onze ledenadministratie:
Mevrouw Lilian Knape
tel.: 010-5215540 (di./wo./do.  10:00 – 13:00  uur)
email: ledenadministratie@kborotterdam.nl