Over Ons

KBO Rotterdam is de grootste seniorenorganisatie in Rotterdam en is aangesloten bij de landelijke KBO-PCOB, de grootste senioren organisatie in Nederland. Wij zijn lid van de stichting OSO-Rotterdam. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO Rotterdam draagt bij aan een krachtige positie van senioren. Onze belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:
ZORG, WONEN en WELZIJN: WMO, eigen bijdrage, dagbesteding, thuiszorg, zorgverzekering, woonvisie, levensloopbestendige woningen, langer thuis wonen
VEILIGHEID: ouderenmishandeling, veiligheid in en om huis, huisbezoekers
DIGITALISERING: tabletcoaches, domotica, eHealth, openbaar vervoer & ov-chipkaart
KOOPKRACHT: invloed op pensioenen en AOW, stapeling zorg- en woonkosten, armoedebeleid gemeente, hulp bij belastingaangifte
ZINGEVING: omgaan met verlies, eenzaamheid, waardig leven en waardig sterven

Opfriscursus rijvaardigheid 

Bent u senior en rijdt u auto of een brommobiel? Dan heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan de Opfriscursus autorijden in Rozenburg of Hoogvliet.
 
Het is al lang geleden dat u de theorie voor het autorijden heeft geleerd en ook is het veel drukker geworden op de weg. Tijdens een ochtend of middagprogramma spijkeren we u weer bij.

Samen met de Gemeente Rotterdam gaat Veilig Verkeer Nederland weer opfriscursusdagen autorijden organiseren. Deze zijn bedoeld om senioren een beter inzicht te geven in het verkeer van nu.De cursus biedt u, als oudere automobilist, een ontspannen gelegenheid om tijdens een rit met een hiervoor opgeleide instructeur deskundig advies over uw rijstijl te krijgen. De rit wordt in uw eigen auto afgenomen. Naast de praktijk krijgt u ook theorieles over de nieuwste verkeersregels. En er is de mogelijkheid om een ogentest en een reactietest te doen. Verder ontvangt u adviezen en tips om langer en veiliger te blijven rijden. Dit heeft géén consequenties voor het behoud van uw rijbewijs! Maar is bedoeld om u zo lang mogelijk zelfstandig en veilig deel te laten nemen aan het verkeer.

De eerstvolgende cursus vindt plaats op dinsdag 19 september bij voetbalvereniging Rozenburg, Vinkseweg 31, 3181 HT Rozenburg. De kosten bedragen slechts vijftien euro, inclusief twee consumpties.

 Een tweede cursus wordt georganiseerd op donderdag 21 september bij voetbalvereniging Rijnmond Sport, Botreep 21, 3192 PC Hoogvliet.De kosten bedragen slechts vijftien euro, inclusief 2 consumpties 

U kunt zich aanmelden voor het ochtendprogramma ( 09.00 – 12.15 uur) of het middagprogramma ( 13.00 – 16.30 uur) op 19 of 21 september a.s. Voor informatie en aanmelden neemt u contact op met: Veilig Verkeer Nederland, Linda de Jong, 0184 685 317 of via e-mail: werkgroepsenioren@kpnmail.nl

Bedevaart naar Brielle

De bedevaart zal dit jaar plaatsvinden in Brielle op woensdag 27 september 2023 om 10:30 uur
in Bedevaartskerk H.H. Martelaren van Gorcum, De Rik 5, 3232 LA Brielle.

U kunt zich opgeven tot 1 september bij Paula Kranenburg 06-4118 6841of email: kranenburg408@gmail.com.
De kosten bedragen 27,50 euro per persoon. Voor meer informatie over de betaalwijze en de dagindeling kunt
u klikken op deze link

De bedevaart zal dit jaar plaatsvinden in Brielle op woensdag 27 september 2023 om 10:30 uur
in Bedevaartskerk H.H. Martelaren van Gorcum, De Rik 5, 3232 LA Brielle.

U kunt zich opgeven tot 1 september bij Paula Kranenburg 06-4118 6841of email: kranenburg408@gmail.com.
De kosten bedragen 27,50 euro per persoon. Voor meer informatie over de betaalwijze en de dagindeling kunt
u klikken op deze link

Informatiepunt Rotterdam

 Wist u dat er één plek is op het internet waar alle Rotterdamse activiteiten op gebied van ontwikkelen en versterken van digitale vaardigheden bestaat. En dat dit heel eenvoudig is om informatie te krijgen. Of u nu meer wilt leren over een bepaald onderwerp of dat u hulp zoekt in vier muisklikken krijgt u te zien waar in uw buurt terecht kunt. Kijken hoe het werkt? Klik op

Het informatiepunt Rotterdam


Onze activiteiten

Wandelingen, museumbezoeken en themabijeenkomsten vind je op deze pagina.   

De Senior

In 'De Senior' een stukje over de  algemene ledenvergadering, financiën, energietoeslag lage inkomes, wachtlijsten bij zorgorganisaties, wandelverslagen en hulp nodig met computer, tablet of smartphone.

KBO Hulp

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingformulier? Een goed gesprek, een luisterend oor of advies nodig ?