Over Ons

KBO Rotterdam is de grootste seniorenorganisatie in Rotterdam en is aangesloten bij de landelijke KBO-PCOB, de grootste senioren organisatie in Nederland. Wij zijn lid van de stichting OSO-Rotterdam. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO Rotterdam draagt bij aan een krachtige positie van senioren. Onze belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:
ZORG, WONEN en WELZIJN: WMO, eigen bijdrage, dagbesteding, thuiszorg, zorgverzekering, woonvisie, levensloopbestendige woningen, langer thuis wonen
VEILIGHEID: ouderenmishandeling, veiligheid in en om huis, huisbezoekers
DIGITALISERING: tabletcoaches, domotica, eHealth, openbaar vervoer & ov-chipkaart
KOOPKRACHT: invloed op pensioenen en AOW, stapeling zorg- en woonkosten, armoedebeleid gemeente, hulp bij belastingaangifte
ZINGEVING: omgaan met verlies, eenzaamheid, waardig leven en waardig sterven

Ben jij ons nieuwe aanspreekpunt als secretaris 

 We zijn op zoek naar enthousiaste planner en organisator die het leuk vindt om aanspreekpunt van onze vereniging te zijn.     Je beantwoord vragen van onze leden per e-mail zodat zij zich betrokken blijven voelen bij de KBO. Je organiseert en notuleerd onze bestuursvergaderingen, voorzittersoverleggen en andere bijeenkomsten voor het behartigen van al onze belangen. Je denkt pro-active mee over de ontwikkeling, strategie en missie van onze vereninging zodat we midden in de maatschappij blijven staan en zichtbaar zijn.    

 Je komt in een leuk team terecht waar je echt een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Je leert nieuwe mensen kennen en doet tegelijkertijd ervaringen op.  

 Wij vragen kennis van notuleren, goede communicatieve vaardigheden, organisatietalent, een goede planner maar bovenal iemand die het leuk vindt om het bestuur van de KBO Rotterdam te komen versterken.  

 Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met: S.L. Krijgsman-Nijdam, mobiel  06-28252057  


Onze activiteiten

Wandelingen, museumbezoeken en themabijeenkomsten vind je op deze pagina.   

De Senior

In 'De Senior' een stukje over de  algemene ledenvergadering, financiën, energietoeslag lage inkomes, wachtlijsten bij zorgorganisaties, wandelverslagen en hulp nodig met computer, tablet of smartphone.

KBO Hulp

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingformulier? Een goed gesprek, een luisterend oor of advies nodig ?