Over Ons

KBO Rotterdam is de grootste seniorenorganisatie in Rotterdam en is aangesloten bij de landelijke KBO-PCOB, de grootste senioren organisatie in Nederland. Wij zijn lid van de stichting OSO-Rotterdam. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO Rotterdam draagt bij aan een krachtige positie van senioren. Onze belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:
ZORG, WONEN en WELZIJN: WMO, eigen bijdrage, dagbesteding, thuiszorg, zorgverzekering, woonvisie, levensloopbestendige woningen, langer thuis wonen
VEILIGHEID: ouderenmishandeling, veiligheid in en om huis, huisbezoekers
DIGITALISERING: tabletcoaches, domotica, eHealth, openbaar vervoer & ov-chipkaart
KOOPKRACHT: invloed op pensioenen en AOW, stapeling zorg- en woonkosten, armoedebeleid gemeente, hulp bij belastingaangifte
ZINGEVING: omgaan met verlies, eenzaamheid, waardig leven en waardig sterven

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 19 maart 2024 ter ere van de patroonheilige St. Jozef de patroonheilige ​​van de KBO.
De vergadering zal plaatsvinden in de rooms katholieke parochie Emmaüsgangers, Reyerdijk 67, 3079 NC in Rotterdam.
Deze locatie is te bereiken met tramlijn 2.
De inloop is om 09:30 uur en we sluiten de vergadering om 16:00 uur. Het volledige programma vindt u in

De Senior.Onze activiteiten

Wandelingen, museumbezoeken en themabijeenkomsten vind je op deze pagina.   

De Senior

Een paar keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief op papier. De Senior is ook digitaal beschikbaar. Klikt u op de afbeelding of de titel. 

KBO Hulp

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingformulier? Een goed gesprek, een luisterend oor of advies nodig ?