Over Ons

KBO Rotterdam is de grootste seniorenorganisatie in Rotterdam en is aangesloten bij de landelijke KBO-PCOB, de grootste senioren organisatie in Nederland. Wij zijn lid van de stichting OSO-Rotterdam. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO Rotterdam draagt bij aan een krachtige positie van senioren. Onze belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:
ZORG, WONEN en WELZIJN: WMO, eigen bijdrage, dagbesteding, thuiszorg, zorgverzekering, woonvisie, levensloopbestendige woningen, langer thuis wonen
VEILIGHEID: ouderenmishandeling, veiligheid in en om huis, huisbezoekers
DIGITALISERING: tabletcoaches, domotica, eHealth, openbaar vervoer & ov-chipkaart
KOOPKRACHT: invloed op pensioenen en AOW, stapeling zorg- en woonkosten, armoedebeleid gemeente, hulp bij belastingaangifte
ZINGEVING: omgaan met verlies, eenzaamheid, waardig leven en waardig sterven

Advents/Kerstviering KBO Rotterdam 

Bij deze nodigt de KBO Rotterdam u uit voor de Advents/Kerstviering op 15 december a.s.:

Adres: Kerkelijk centrum Open Hof
Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam
Tel. 010-4211476

Het programma van de Advents/Kerstviering is als volgt: •
Vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom in de ontvangruimte, daar zal koffie en thee geschonken worden; •
aansluitend zal om 13.00 uur de dienst in de kerk beginnen; •
14:30 uur zal er een presentatie boven in de zaal worden gegeven; •
na afloop wordt er soep en een broodmaaltijd geserveerd; •
Sluiting door de voorzitter en aansluitend kunt u nog napraten met een drankje;

De kosten hiervoor zijn € 5, - per persoon en het is de bedoeling, dat u zich van te voren aanmeldt.  De €5, - (graag gepast) kunt u ter plaatse voldoen.
Aanmelden kan door: • Een e-mail te sturen naar mevrouw kranenburg408@gmail.com;
• bellen naar mevrouw P. Kranenburg 06-47438383; •
een briefje sturen naar P. Kranenburg, Astanaplein 48, 3072 JR Rotterdam.

Vanwege de catering voor onder meer de maaltijd, verzoeken wij u vóór 5 december aan te geven of u op de Advents/Kerstviering op 15 december 2023 aanwezig zult zijn (en met hoeveel personen). Er is plaats voor 70 personen en de organisatie wil graag het aantal deelnemers weten, dus héél snel reageren.

Informatiepunt Rotterdam

 Wist u dat er één plek is op het internet waar alle Rotterdamse activiteiten op gebied van ontwikkelen en versterken van digitale vaardigheden bestaat. En dat dit heel eenvoudig is om informatie te krijgen. Of u nu meer wilt leren over een bepaald onderwerp of dat u hulp zoekt in vier muisklikken krijgt u te zien waar in uw buurt terecht kunt. Kijken hoe het werkt? Klik op

Het informatiepunt Rotterdam


Onze activiteiten

Wandelingen, museumbezoeken en themabijeenkomsten vind je op deze pagina.   

De Senior

In 'De Senior' een stukje over de  algemene ledenvergadering, financiën, energietoeslag lage inkomes, wachtlijsten bij zorgorganisaties, wandelverslagen en hulp nodig met computer, tablet of smartphone.

KBO Hulp

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingformulier? Een goed gesprek, een luisterend oor of advies nodig ?