Over Ons

KBO Rotterdam is de grootste seniorenorganisatie in Rotterdam en is aangesloten bij de landelijke KBO-PCOB, de grootste senioren organisatie in Nederland. Wij zijn lid van de stichting OSO-Rotterdam. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO Rotterdam draagt bij aan een krachtige positie van senioren. Onze belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:
ZORG, WONEN en WELZIJN: WMO, eigen bijdrage, dagbesteding, thuiszorg, zorgverzekering, woonvisie, levensloopbestendige woningen, langer thuis wonen
VEILIGHEID: ouderenmishandeling, veiligheid in en om huis, huisbezoekers
DIGITALISERING: tabletcoaches, domotica, eHealth, openbaar vervoer & ov-chipkaart
KOOPKRACHT: invloed op pensioenen en AOW, stapeling zorg- en woonkosten, armoedebeleid gemeente, hulp bij belastingaangifte
ZINGEVING: omgaan met verlies, eenzaamheid, waardig leven en waardig sterven

Komt u ook 6 februari naar de ZilverGoud bijeenkomst?

ANBO organiseert samen met de Centrale Bibliotheek in Rotterdam een bijeenkomst op dinsdag 6 februari met als gespreksthema: Positieve en negatieve beeldvorming. 

De beeldvorming van ouderen is vaak nogal tweezijdig. Enerzijds ligt de nadruk nogal op ouderen als probleem, bijvoorbeeld als het gaat over ‘vergrijzing’, pensioenen, de woningmarkt of de zorg. Anderzijds wordt er ook vaak benadrukt hoe actief sommige ouderen nog zijn. Ze zijn bijvoorbeeld vrijwilligers, politici en mantelzorgers, of reizen heel wat af en trekken fietsend en wandelend door het land. Dit soort beeldvorming beschrijft ouderen soms ook als een belangrijke inkomstenbron, ‘de verzilvering’. Maar hoe zit het eigenlijk met hun maatschappelijke betrokkenheid?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de rollen en taken die ouderen vervullen in onze maatschappij en neemt Dr. Jolanda Lindenberg jullie mee op kleine uitstapjes naar andere landen. Daarna gaat zij in op de wellicht nog belangrijkere vraag: wat levert het hen op? Ervaren zij het juist als waardevol of als maatschappelijke dwang?

Wilt u meer weten en meepraten? Kom op 9 januari naar de ZilverGoud middag! Meld u hier direct aan

Alles nog eens samengevat:

Wanneer? Dinsdag 6 februari
Starttijd: 13:30 uur
Eindtijd: 16:00 uur
Waar? Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110, Rotterdam - De Desideriuszaal
Spreker? Dr. Jolanda Lindenberg (sociaal-cultureel antropologe Leyden Academy)

Onze activiteiten

Wandelingen, museumbezoeken en themabijeenkomsten vind je op deze pagina.   

De Senior

In 'De Senior' een stukje over de  algemene ledenvergadering, financiën, energietoeslag lage inkomes, wachtlijsten bij zorgorganisaties, wandelverslagen en hulp nodig met computer, tablet of smartphone.

KBO Hulp

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingformulier? Een goed gesprek, een luisterend oor of advies nodig ?