Contacten

We hebben alle contacten in een duidelijk overzicht gezet. Wij zijn altijd te bereiken via e-mail adres
info@kborotterdam.nl
Heeft u meer specifieke vragen aan één van onze bestuursleden dan kunt u één van de onderstaande e-mail adressen
gebruiken.

Voorzitter:
S. Krijgsman
e-mail: voorzitter@kborotterdam.nl

Secretaris:
J. Custers
e-mail: secretaris@kborotterdam.nl

Penningmeester:
P. Kranenburg
e-mail: penningmeester@kborotterdam.nl

Heeft u een vraag over uw lidmaatschap dan kunt u die stellen aan:
 Mw. P. Kranenburg
e-mail: ledenadministratie@kborotterdam.nl
 

website KBO Zuid Holland:
http://www.kbozuidholland.nl/